למידע והתייעצות

מלאו את הפרטים הבאים  פוליסת סיעוד מעניקה תגמול כספי חודשי במקרה שאדם הגיע למצב סיעודי על פי ההגדרות בפוליסה. 
  הפוליסות ברובן אחידות ואין הבדל אם היא נקנתה באופן פרטי או באמצעות קופות החולים.

   

  חשוב לציין כי מצב סיעוד איננו שם נרדף לזקנה, סיעוד יכול להתקיים גם באמצע החיים ועוד קודם, זהו למעשה מצב בו אדם זקוק להשגחה ואיננו יכול לבצע פעולות יומיומיות חיוניות, תגמולי ביטוח הסיעוד הן צורך קיומי ומטרתם לסייע בהוצאות הכבדות שהשגחה היומיומית וטיפול שכזה דורשים.

   

  היות ותביעת סיעוד הינה תביעה גדולה ויקרה מאוד עבור חברת הביטוח היא תיבדק בדקדקנות, יוצא תיק רפואי, תיבדק ההיסטוריה, ישלח לבית המבוטח רופא להערכה תפקודית ואף יצא חוקר. זוהי תביעה כה יקרה לביטוח שגם כשהיא תאושר על ידי הביטוח, תהיה מחלוקת לגבי המועד בו התחיל המצב הסיעודי ותשלום ממועד זה, ולא רק ממועד הגשת התביעה.

   

  זו הסיבה העיקרית כי נכון להפקיד את ניהול התביעה אצלנו, אנו נדע להילחם עבורכם, נדע להתמודד אל מול דחיית הביטוח בטענה של אי גילוי מצב רפואי קודם, טענות כי המצב לא הבשיל לכדי אי ביצוע הפעולה בשלמותה על כן תדחה התביעה פעולה חיונית שנבדקת זה אכילה, יכול להגיש לפה את הכף אבל לא יכול להכין אוכל, לא יכול לחמם או להגיש. טענה שכיחה נוספת הוצאנו חוקר שראה את המבוטחת מסתובבת בחצר לכן היא לא סיעודית. 

   

  נדע לענות ולהתמודד מול טענות כאלו ונוספות, מראש נדע איך להגיש את התביעה, אילו מסמכים צריך להוסיף כדי לסמך את הבקשה כי מאחורינו ניסיון עשיר בעבודה בחברת הביטוח והיום מהצד השני, טיפלנו כבר בעשרות לקוחות שקיבלו גמלת סיעוד או זכו בערעורים שערכנו והגשנו עבורם.

   

  ברור לנו כמה קשה לבני המשפחה להתמודד נפשית מול המצב החדש שנוצר, עד כדי כך כי לעיתים בני המשפחה כלל לא מבחינים כי הוריהם במצב סיעודי, ההתדרדרות איטית, מחלות כרוניות רבות כובשות עוד ועוד מעצמאות וקשה לבני המשפחה לראות בעיניים אובייקטיביות את המצב, לכך להוסיף גם התמודדות אל מול הביטוח זה כמעט בלתי אפשרי מבחינה נפשית. לכן אנחנו נעזור לכם, נדריך אתכם, ננהל את התביעה עבורכם ונלחם להשיג להורים את העזרה לה הם זקוקים מתוך רגישות ונאמנות .

  הטיפול מהווה יעוץ משפטי .

  טיפול בתביעות סיעוד

  חברה לבניית אתרים חברה לבניית אתרים