לתמיכה ולעזרה  03-950-8033

למידע והתייעצות

מלאו את הפרטים הבאיםמה מגיע לי מקופת החולים, מה מגיע לי מהביטוח, האם אפשר לשלב ביניהם – נתיבי מרפא יעזרו לך בהחזרים הכספים מכל הגורמים. לא צריך להתפשר על רופא – אפשר להשיג מימון לכל רופא !

סל הבריאות מהווה את הרובד הבסיסי בקבלת שירותים רפואיים ותרופות. הבעייתיות שלו היא, ראשית, שהוא אינו עונה על כל הצרכים הרפואיים ושנית שהוא אינו מאפשר שליטה של החולה בתהליך הרפואי ובבחירת הרופא.

בתשלום נוסף, ניתן לרכוש רובד נוסף לסל הבריאות במסגרת תוכניות שירותי בריאות נוספים. בכל קופה, הן נקראות בשם אחר:

  • בכללית – מושלם.
  • במכבי – "מגן זהב".
  • במאוחדת – "עדיף" לאומית זהב השב"ן (שירותי בריאות נוספים)

בעיקרו, מושתת על סל שירותי הבריאות ומה שאיננו נכלל בסל, לא ייכלל גם בתוכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים) השונות.

בנוסף לכך, במרבית הניתוחים והשירותים אנו נדרשים להשתתפות עצמית גבוהה מאוד מה שמקשה עלינו לממש זכאות זו. הרובד נוסף שמשלים זאת הינו ביטוחי הבריאות הפרטיים, אותם ניתן לרכוש בהיקפים שונים אצל סוכני הבטוח הבכירים, כהשלמה לשב"ן (שירותי בריאות נוספים) על סעיפיו השונים או כפוליסה עצמאית, ללא תלות בהסכמי קופות החולים בוועדות השונות .

בנתיבי מרפא, נשקף לך את הזכאויות השונות המגיעות לך, ההחזרים עבור הייעוצים וטיפולים ונסייע לך בהליך האדמיניסטרטיבי מול הגורמים השונים והשילוב ביניהם.

טיפול בתביעות בריאות

חברה לבניית אתרים חברה לבניית אתרים